ÖNCEKİ       SONRAKİ

 


18.05.2011   Mississippi River                                            Resimler Missisippi River

 

 

New Orleans’dan başlayıp kuzeye doğru,

Mississippi nehri kıyısından çıkıyoruz.

Bu nehir Kuzey Amerika’nın en büyük akarsu sisteminin anadamarı.

3700 km uzunluğunda ve 31 Eyalet’den geçiyor.

Kuzey Amerikanın doğusundaki Appalachian sıradağları ve

Batısındaki Rocky sıradağları ile ikisinin arasındaki dev vadinin bütün suları,

İrili ufaklı bir sürü nehir ile Mississippi’de birleşiyor.

 

Nehrin deltası kuzeye doğru iyice uzanarak

Uçsuz bucaksız topraklara hayat veriyor.

Tarihin derinliklerinden bildiğimiz meşhur buharlı gemiler,

Tarımın ve ticaretin gelişmesine çok yardım etmiş.

İlk zamanlarda pamuk ekilirmiş, köleler toplarmış.

Şimdilerde ise sonsuz mısır tarlaları her tarafta.

Malum cornsyrup, ucuz şeker kaynağı.

 

Meksika körfezine yakın olan güney bölgelerine yapılan

Pek çok sayıda rafineri ise bu yörenin bütün güzelliğini almış götürmüş.

Nehir boyunca Pisi balığı (Catfish) çiftlikleri yaygın.

 

Bu bereketli toprakların, sık sık yükselen nehir sularının altında kalması

Seneler boyunca büyük sellere ve kayıplara sebep olmuş.

Su baskını etkilerini kaldırmak ve bu verimli toprakları ekebilmek için

Insan gücü ile yüzlerce kilometre su setleri yapılmış.

Bunun için eyaletler arası komiteler kurulmuş,

Federal hükümet işin içine girmiş, vergiler getirilmiş ve kanunlar konmuş.

Ama % 100 korunma halen mümkün değil.

 

Şu sıralarda 1927’deki rekor su yüksekliğinden daha yüksek su var.

Yani Mississippi tarihindeki en yüksek seviye.

Riskli ve önemli bölgelerde alınan önlemlere rağmen,

Pek çok hasara ve su altında kalmış ev ve tarlalara şahit olduk.

Tahminlere göre su seviyesi bir ay kadar daha yüksek seviyelerini koruyacakmış.

 

Amerika Birleşik Devletlerinin bizim Kuzey-Güney Savaşı diye bildiğimiz,

Kendilerinin ise Civil War olarak adlandırdıkları,

Tarihleri boyunca, en fazla Amerikalı’nın öldüğü en kanlı savaşın

Önemli muharebeleri Mississippi kuzey deltasında olmuş.

 

1860’ta başkan seçilen Abraham Lincoln, zaten kuzey eyaletlerde

Yavaş yavaş azalmakta olan köleliği tamamen ortadan kaldırma politikasını açıklayınca,

Köleliği savunan çoğunlukla pamuk üreticisi 11 eyalet ABD’den ayrılıp

Amerikan Devletler Birliği’ni (Confederacy States of Amerika) kurmuşlar.

1861’de başlayan savaş, kanlı muharebelerle 4 yıl sürdükten sonra

Kuzeylilerin ( Union) galibiyeti ile sonuçlanmış, Kölelik sona ermiş,

Amerika Birleşik Devletleri daha da güçlenmiş olarak eski durumuna dönmüş.

İyi mi kötü mü, yorum yok!

 

 

Resimler  Mississippi

 

ÖNCEKİ       SONRAKİ